Aanbevolen tools:

LucaNet biedt de mogelijkheid informatie te structureren én om structuur en eenduidigheid aan te brengen in werkzaamheden en processen binnen een financieel team. De LucaNet consultants implementeren op een aansprekende en vlotte manier met als eindresultaat dat controllers volledig zelfstandig verder kunnen. Na eerdere ervaringen waar LucaNet werd ingezet als begrotingstool heb ik in 2017 vanuit Findzo, financiën in de zorg, in samenwerking met Opdracht! een bijdrage mogen leveren aan de implementatie van LucaNet bij een zorginstelling (VVT). Met LucaNet als analyse-, begrotings- en rapportagetool voor (business)control en met PowerBI de mogelijkheid tot efficiënte, visueel aantrekkelijke en doelmatige informatievoorziening voor (budget)verantwoordelijke zorgmanagers is er een goede basis neergezet met en voor het vaste team. Een fijne combinatie van software, aansprekende implementatieaanpak en daarnaast een acceptabele implementatietijd en dito kosten.

Microsoft Excel is een spreadsheet-programma en nam het oorspronkelijk op tegen Lotus 1-2-3 en won deze strijd om het grootste marktaandeel.
In Excel reken je op een gestructureerde manier met data om bijvoorbeeld je bedrijfsproces te ondersteunen of data om te zetten in informatie.

Power BI is een interactieve tool voor het analyseren en visualiseren van data, waardoor inzichten geboden worden voor snelle, goed geïnformeerde beslissingen. Dashboard kunnen worden gedeeld met collega’s op elk apparaat. Power BI is uitgegeven door Microsoft en onderdeel van Office 365.