expertise

Tijdelijke ondersteuning op het gebied van:

Controller a.i.

Ondersteuning van budgetverantwoordelijke zorgmanagers bij het opstellen van hun begrotingen, het interpreteren van rapportages en het verkrijgen van inzicht in de financiën van zorgactiviteiten.

Specifieke vraagstukken op het gebied van vastgoedwaardering, impairmentberekeningen, kostprijscalculaties, procesverbetering registraties, meerjarencalculaties en overige onderwerpen.

Informatie en Analyse

Het opstellen van rapportages met de aanwezige middelen.

Het organiseren van een goede basis t.b.v. de te verstrekken informatie.

Verbinding tussen eindgebruikers, controllers en informatiespecialisten/ programmeurs.

Ondersteuning bij de implementatie van analyse- en rapportagesoftware.

Zorgcontractering en verantwoording

Calculaties en analyses ter ondersteuning van zorgcontractering en aanbestedingen (Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW), WMO, Jeugdwet, Subsidies).

Financiële verantwoording en het aantonen van de rechtmatigheid van de geleverde zorg t.b.v. jaarverantwoording, subsidieafrekeningen, nacalculaties WLZ en tussentijdse rapportages.


opdrachtgevers (2006-nu)

 • Cosis
 • ieta
 • Tangenborgh
 • In1School
 • Promens Care
 • Deventer Ziekenhuis
 • Tactus
 • ZGT
 • SVG
 • Cordaan
 • Radboud UMC
 • VNN

Annelies Hofstede

Adres

G.N. Schutterlaan 13

9797 PA Thesinge

(Groningen)

Contact

Telefoon: (06) 2059 1944

Email: mail@findzo.nl