Profiel Annelies Hofstede (1973)

 • Sinds 1996 actief als controller in de zorgsector, vanaf 2007 als zelfstandig werkend professional.
 • Uitgebreide expertise op het snijvlak van informatievoorziening en controlling.
 • Herkent en erkent verschillende rollen in processen.
 • Stemt communicatie af op de omgeving zonder verlies van authenticiteit.
 • Behoudt overzicht of creëert dit.

expertise

Controller a.i.

Ondersteuning van budgetverantwoordelijke zorgmanagers bij het opstellen van hun begrotingen, het interpreteren van rapportages en het verkrijgen van inzicht in de financiën van zorgactiviteiten.

Specifieke vraagstukken op het gebied van vastgoedwaardering, impairmentberekeningen, kostprijscalculaties, procesverbetering registraties, meerjarencalculaties en overige onderwerpen.

Informatie en Analyse

Het opstellen van rapportages met de aanwezige middelen.

Het organiseren van een goede basis t.b.v. de te verstrekken informatie.

Verbinding tussen eindgebruikers, controllers en informatiespecialisten/ programmeurs.

Ondersteuning bij de implementatie van analyse- en rapportagesoftware.

Zorgcontractering en verantwoording

Calculaties en analyses ter ondersteuning van zorgcontractering en aanbestedingen (Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW), WMO, Jeugdwet, Subsidies).

Financiële verantwoording en het aantonen van de rechtmatigheid van de geleverde zorg t.b.v. jaarverantwoording, subsidieafrekeningen, nacalculaties WLZ en tussentijdse rapportages.

opdrachtgevers (2006-nu)

 • Cosis
 • ieta
 • Tangenborgh
 • In1School
 • Promens Care
 • Deventer Ziekenhuis
 • Tactus
 • ZGT
 • SVG
 • Cordaan
 • Radboud UMC
 • VNN

contact

G.N. Schutterlaan 13

9797 PA Thesinge

Telefoon: (06) 20591944

Mail: mail@findzo.nl